photoalefbe

 

ما ز بیکاری ز فکر کار فارغ گشته‌ایم

ما ز بیکاری ز فکر کار فارغ گشته‌ایم

از زیان و سود این بازار فارغ گشته‌ایم

 

دوستان و همکاران عکاس نه تنها مقیم پایتخت هستند بلکه بعلت سواد و فعالیت مجازی و کامپیوتری و تماس شبانه‌روزی با هنر سطح جهانی حرف اول را میزنند و ما باید نه حرفی بزنیم و نه چیزی بنویسیم. چشم اطاعت میشود. ولی ... ترا بخدا

اقلاً سالی یکدفعه هم شده حتی یکی دو عدد عکس از هنرنمائی‌های خود را نشان بدهید که ما به شما افتخار کنیم و امیدوار شویم که عکاسی دیجیتال و مفهومی!! لذت بردن از دیدن عکس و هنر عکاسی را در ما زنده نگاه میدارد و با دیدن هنر عکاسی مدرن و امروزی لبخند به لب و شاد از دنیا برویم. سالها است منتظریم و هنوز دلسرد و نا امید هستیم. البته شما هنرمند و امروزی هستید و ما پیر و مشمول زمان و قدیمی هستیم.

فقط انتقاد و نصیحت درد ما را دوا نمیکند. لطفاً با هنر عکاسی ما را امیدوار و دلگرم کنید. تکنیک و وسائل دیجیتال جدید در عکاسی ورزشی و خبری البته نمونه‌های باور نکردنی بوجود آورده که دعای آنرا به تکنیک جدید وسائل میکنیم که گویا خیلی هم گران است و خرید آن کار همه نیست و صاحبان جوان این وسائل ما را که هیچ شما را هم قبول ندارند، پس پول برنده شد. شعار هنرمندان امروز اینستکه: هر چه پولدارتر هنرمند تر و هر چه معروفتر، هنرمند تر و صاحب نظر تر

پس ما فعلاً: خداحافظ

 

عید شما مبارک

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥ - مسعود معصومی